Integration och tillit – långsiktiga konsekvenser av den stora invandringen till Norge, Policy Brief 2017:4

Den omfattande flykting- och anhöriginvandringen under 2000-talet och då inte minst andra halvåret 2015, satte det norska invandrings- och asylsystemet under en akut press vilket kan få konsekvenser både för ekonomin och den sociala sammanhållningen. Den stora invandringen av människor med låga kvalifikationer medför, bland annat, risk för en försvagning av statsfinanserna. Välfärdssystemet kan då fungera både som en tillgång och som ett problem när det gäller att integrera nyanlända och deras barn. Grete Brochmann, professor i sociologi vid Oslo universitet, fick i uppdrag att leda den norska offentliga utredningen NOU 2017:2 om ”Integrasion og tillit – Langsiktige konsekvenser av høj invandring”. Denna Policy Brief är en svensk sammanfattning av den norska utredningen.


Grete Brochmann presenterade rapporten vid ett seminarium i Rosenbads konferenscenter den 10 maj. På seminariet deltog även Susanne Wallman Lundåsen, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet och Ersta Sköndal, Bräcke högskola och John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och verksam på Institutet för internationell ekonomi. Moderator var Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala universitet och ordförande i Delmi.


Seminariet spelades in och kan visas i efterhand HÄR


Policy Brief 2017:4 kan laddas ner via länken intill. 


Rapporten i sin helhet kan laddas ner HÄR.


Delmi står oberoende författarna som beskriver sina studier i dessa Policy Briefs


Web av Sphinxly och Easyweb