De invandringskritiska partiernas politiska inflytande i Europa, Kunskapsöversikt 2017:1

Under de senaste årtiondena har invandringskritiska partier i flera europeiska länder ökat sitt väljarstöd kraftigt, vilket lett till att partierna nu finns representerade i parlament både lokalt och nationellt på många håll i Europa. De invandringskritiska partiernas uppkomst och valframgångar har studerats flitigt. Kunskapen om de politiska konsekvenserna av dessa partiers närvaro har emellertid ännu inte kartlagts systematiskt.


Den här kunskapsöversikten kartlägger och diskuterar vilka politiska konsekvenser som följt av den ökade närvaron, framförallt för hur övriga partier samarbetar och för utformningen av policyförslag på olika områden. Översikten visar att skillnader i bemötandet länder och partier emellan till viss del tycks bero på landets samarbetskultur, center-högerpartiers incitament till samarbete och uppfattningar om det invandringskritiska partiets legitimitet.


Kunskapsöversikten är skriven av Maria Tyrberg, doktorand i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, och Carl Dahlström, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.


 Den 23 februari 2017 presenterades kunskapsöversikten vid seminariet ”Populistiska vindar i Europa” som anordnades i samarbete med Utrikespolitiska institutet (UI). Se en inspelning av seminariet här.

Web av Sphinxly och Easyweb