Europeiska Unionens logga

Återvändande och återintegration

Delegationen för migrationsstudier (Delmi) arbetar med en studie om återvändares egna erfarenheter av självmant och ofrivilligt återvändande, den efterföljande återintegrationen i ursprungslandet och de stödstrukturer som där erbjuds. Projektet är finansierat av Asyl-, Migrations-, och Integrationsfond (AMIF).

Web av Sphinxly och Easyweb