André har en PhD från Waseda University i Tokyo där han disputerade med en avhandling om mänskliga rättigheter inom internationella relationer. Som postdoc vid Handelshögskolan i Stockholm och vidare vid Yale University i USA har han fokuserat på demokratisering och mänskliga rättigheter inom ramen för internationellt bistånd.

Bidrar med sammanställningar av forskningsresultat, analys av data och utvärdering med fokus på det tematiska området Migration och utveckling.

Tel: 08-405 26 31
Mail: andre.asplund@regeringskansliet.se