Diana har en fil.kand i Mänskliga Rättigheter och en fil.kand i Medie- och kommunikationsvetenskap från Lunds Universitet samt en magisterexamen i Internationell Migration och Etniska Relationer från Malmö Universitet. Sedan hennes examen har hon arbetat som projektledare inom frågor rörande antirasism och integration på ideella organisationer och praktiserat på FN:s migrationsorganisation (IOM).

Ansvar för bland annat bokning och samordning av möten och seminarier, att kommunicera forskningsresultat och nyheter om återvändande och återintegration samt bistår i arbetet med forskningsunderlaget.

Tel: 08-405 29 19
Mail: diana.sarbast@regeringskansliet.se