Iris har en fil.kand i internationella relationer från Stockholms universitet och en masterexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet. Hon presenterade sin masteruppsats The Gendered Implications of Securitized Migration i januari 2017. Hon återkom till Delmi i januari 2019 efter att ha arbetat ett år som biträdande utredningssekreterare på Expertgruppen för biståndsanalys (EBA).

Sköter planeringen av det interna och det externa seminariet. Iris ansvarar för lanseringen av rapporten.

Tel: 08-405 31 29
Mail: iris.luthman@regeringskansliet.se