Hur påverkar skolsegregationen elevers psykiska hälsa, och vilka är mekanismerna bakom? Segregationen i Sverige är en växande samhällelig utmaning samtidigt som skolan utgör en viktig arena för integration. Forskaren Maria Granvik Saminathen har skrivit sin avhandling på ämnet och resultatet presenteras i Delmis nya antologi Nya perspektiv på segregation: skola, psykisk hälsa och bosättningsmönster. Maria berättar varför elever med utländsk bakgrund uppger mindre psykiska besvär i klasser med högre andel andra elever med utländsk bakgrund. Bassem Jerbi, prisad rektor på Hjulsta grundskola i Stockholm, ger tips på konkreta åtgärder för att vända utvecklingen på skolor i socialt utmanade områden. Erik Nilsson, före detta statssekreterare hos utbildningsministern, lyfter hur skolsegregationen har sin grund i bostadssegregationen men även till viss del i det fria skolvalet. Han nämner även vilka politiska verktyg det finns för att motverka segregationen. 

Programledare: Ann-Louise Rönestål Ek och Diana Sarbast.

Så här lyssnar du

Du kan lyssna på avsnittet direkt från din dator, smartphone eller surfplatta. För att lyssna från en smartphone eller surfplatta kan du ladda ner en podcastapp, exempelvis Apple Podcasts, Spotify eller Acast. Delmis avsnitt publiceras i Podspace och finns sedan tillgänglig på alla podcastplattformar. För att inte missa våra nya avsnitt kan du prenumerera på vår podd.

Feedback

Mejla oss [länk] om du har frågor, förslag eller andra kommentarer. Specificera gärna vilket avsnitt det handlar om i ämnesraden. Tack för att du lyssnar!

Foto från Delmi.