Delmis uppdrag

Delegationen för migrationsstudier - Delmi - är en kommitté som tillkommit genom regeringsbeslut i november 2013. Delmi initierar studier och förmedlar forskningsresultat på migrationsområdet som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.

 

Delmi är dubbelt oberoende, både gentemot sin uppdragsgivare och de forskare som anlitas.

 

 

 

Web av Sphinxly och Easyweb