Landet som håller i ordförandeskapet ska driva rådets arbete med EU:s lagstiftning framåt, säkra kontinuiteten i EU:s agenda, se till att lagstiftningsprocesserna sker på ett ordnat sätt samt att medlemsländerna samarbetar. Ordförandeskapets två huvuduppgifter är att planera och leda mötena i rådet och dess förberedande organ samt att företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner. Som ordförandeskapsland kommer Sverige att leda cirka 2 000 möten i Bryssel och i Luxemburg samt omkring 150 möten i Sverige, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Regeringens och Regeringskansliets förberedelsearbete har sedan en tid varit igång och intensifieras successivt. I förberedelserna ingår bland annat rekrytering av personal, planering av utbildningsinsatser samt planering av möten.