Diagrammet Arbetsmarknadsstatistik visar arbetsmarknadsstatus för personer boende i Sverige, fördelat på födelseregion och år. Statistiken visar förvärvsarbetande, företagare av de förvärvsarbetande, personer i arbetsmarknadsprogram (t.o.m. 2019), långtidsarbetslösa och öppet arbetslösa personer.

Diagrammet Transfereringar visar hur stor andel (%) av nettoinkomsten för personer boende i Sverige som utgjorts av transfereringar fördelat på födelseregion och år. Transfereringar inbegriper arbetslöshetsersättning, försörjningsstöd, introduktionsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning och sjukpenning.

Gör så här: Välj vilka variabler du vill visa för respektive diagram i rutorna nedan. Följ linjerna med markören för detaljerad information. 

Källa: SCB: Arbetsmarknad, SCB: Transfereringar
Arbetsförmedlingen: Information om definitioner och förklaringar