Diagrammen visar attityder och attitydförändringar till olika migrationsrelaterade frågor hos den inhemska befolkningen i olika europeiska länder.

De presenterade enkätfrågorna om attityder till invandring är gjorda av European Social Survey (ESS). I anslutning till varje diagram presenteras den redovisade enkätfrågan tillsammans med svarsalternativen. Svarsalternativen följer en graderad skala och den statistiska framställningen visar medelvärdet av deltagarnas svar i respektive land.

Gör så här: Välj vilken enkätfråga som ska redovisas i boxen ovanför diagrammet. Välj vilket land eller vilka länder som ska visas nedanför diagrammet. För markören över linjerna för mer information.

Källa: European Social Survey (ESS)
Not: ESS har genomfört sju enkätrundor sedan 2002. Indikatorerna är oförändrade över de olika rundorna, vilket gäller såväl kodning som frågans formulering. Vid sammanställningen av statistiken har en s.k. vikt använts för att minska urvalsfel och "non-response bias”. Läs mer om metoden i ESS7 Data Documentation Report ed. 3.0 som finns tillgänglig här.