Figurerna visar befolkningsutvecklingen i olika europeiska länder samt fördelningen av EU:s befolkning efter land.

Kartan och diagrammet nere till höger visar befolkningsutvecklingen i olika europeiska länder mellan 2004-2019. Kartan anger även barnafödandet per tusen invånare i varje land (2004-2014). Barnafödandet definieras som rånativitet, vilket innebär antal födslar i ett område per år dividerat med befolkningen.

Diagrammet nere till vänster visar fördelningen (%) av EU:s befolkning efter land år 2015.

Gör så här: Välj länder samt befolkningskomponent ovanför kartan (folkmängd eller barnafödande). För markören över länderna på kartan samt tårtbitarna och linjerna i diagrammen för mer information.

Källa: Eurostat