Figurerna visar befolkningsutvecklingen i olika europeiska länder samt fördelningen av EU:s befolkning efter land och år.

Kartan visar befolkningsutvecklingen i olika europeiska länder efter år. Diagrammet nere till höger visar summerad fruktsamhet i olika europeiska länder efter år. Enligt SCB definieras summerad fruktsamhet som ett mått som anger hur många barn som en kvinna i genomsnitt skulle föda under sin fruktsamma period utifrån den vid tidpunkten för beräkningen gällande fruktsamheten i regionen. Diagrammet nedan till vänster visar fördelningen (%) av EU:s befolkning efter land och år. 

Not: Det saknas statistik om summerad fruktsamhet för vissa länder några enstaka år.

Gör så här: Välj länder och år ovanför kartan, och år ovanför diagrammen. För markören över länderna på kartan samt tårtbitarna och staplarna i diagrammen för mer information.

Källa: Eurostat