Figurerna visar andelen icke-medborgare som beviljades medborgarskap i olika EU/EES-länder under ett specifikt år. Både kartan och diagrammet visar i vilket land dessa personer var bosatta när de beviljades medborgarskap.

Gör så här: Välj vilka länder du vill visa för kartan respektive diagrammet i boxarna ovanför kartan. För markören över länderna på kartan och linjerna i diagrammet för detaljerad information.

Källa: EUROSTAT