Figurerna visar andelen icke-medborgare som beviljades medborgarskap i olika EU/EES-länder under ett specifikt år. Både kartan och diagrammet visar i vilket land dessa personer var bosatta när de beviljades medborgarskap.

I informationsrutan som visas när man lägger muspekaren över ett land i kartan kan man även få disaggregerad information om dessa personers härkomst.

Gör så här: Välj vilka länder, kön och år du vill visa i kartan och vilket land och kön du vill visa i diagrammet nere till höger. För markören över länderna på kartan och linjerna i diagrammet för detaljerad information.

Källa: Eurostat: Acquisition of citizenship by age group, sex and former citizenship, Eurostat: Residents who acquired citizenship as a share of resident non-citizens by former citizenship and sex