Figurerna visar hur många personer som beviljades svenskt medborgarskap under åren 2000-2018. Kartan visar i vilken kommun dessa personer var bosatta när de beviljades medborgarskap. Diagrammet nedanför visar åldersfördelningen mellan dem som beviljades medborgarskap respektive år.  

Gör så här: Välj vilka variabler du vill visa för kartan i rutorna ovanför. I rutan nedanför diagrammet kan du välja att visa statistiken uppdelat efter kön. För markören över kartan och linjerna i diagrammet för detaljerad statistik.

Källa: SCB

Mer information om medborgarskap