Personer som har bott i Sverige under några år kan ansöka om svenskt medborgarskap. Figurerna nedan visar hur många som beviljats medborgaskap i Sverige uppdelat efter ålder, kön, och kommun.

Mer information om medborgarskap hittar du via länken i menyn till höger. 

Gör så här: Välj vilka variabler du vill visa för kartan i rutorna ovanför. I det nedersta diagrammet kan du välja att visa statistiken uppdelat på kön. För markören över kartan och linjerna i diagrammen för mer detaljerad statistik.

Källa: SCB