Kartan visar hur många uppehållstillstånd som har beviljats i olika länder inom EU/EES under ett specifikt år. Det går att visa statistiken fördelat efter vilka skäl som tillståndet beviljats för samt vilken tidslängd tillståndet har. Diagrammet nedanför kartan visar beviljade uppehållstillstånd uppdelat på invandringsskäl samt tillståndets tidslängd.

Fördelningen av invandringsskäl är baserad på Eurostats kategorisering av arbete, studier, familjeanknytning eller andra skäl. I kategorin andra skäl ingår bl.a. skyddsbehövande och flyktingar. De uppehållstillstånd som avses är s.k. förstagångstillstånd, vilket innebär de uppehållstillstånd som beviljas första gången efter att en ansökan lämnats in. Därmed exkluderas förlängda uppehållstillstånd.

Gör så här: I boxarna ovanför kartan kan du välja länder och år samt kategorier av uppehållstillstånd och tillståndets giltighet. För markören över ett valt land på kartan eller över staplarna i diagrammet för att få detaljerad information om landet det valda året. Zooma på kartan i rutan till vänster.

Källa: Eurostat