Kartan visar hur många uppehållstillstånd som har beviljats i olika länder inom EU/EES under ett specifikt år. Stapeldiagrammet till höger visar beviljade uppehållstillstånd uppdelat på invandringsskäl samt tillståndets tidslängd.

Fördelningen av invandringsskäl är baserad på Eurostats kategorisering av arbete, studier, familjeanknytning eller andra skäl. I kategorin andra skäl ingår bl.a. skyddsbehövande och flyktingar. De uppehållstillstånd som avses är s.k. förstagångstillstånd, vilket innebär de uppehållstillstånd som beviljas första gången efter att en ansökan lämnats in. Därmed exkluderas förlängda uppehållstillstånd.

Gör så här: Kartan - I boxarna ovanför kartan och diagrammen kan du välja länder och år. För markören över ett valt land på kartan eller över staplarna i diagrammet för att få detaljerad information om landet det valda året. Zooma på kartan i rutan till vänster.
Diagrammet - I boxarna i diagrammets nedre del kan du välja kategorier av uppehållstillstånd och uppehållstillståndets giltighet.

Källa: Eurostat