Diagrammet visar hur många uppehållstillstånd som har beviljats i Sverige fördelat på olika invandringsskäl.

Invandringsskäl anger senaste grund för bosättning utifrån Migrationsverkets registrering av personer som kommer från länder utanför EU/EES, grupperat enligt kategorierna arbete, familjeanknytning, flyktingskäl och studier. I kategorin flykting ingår bl.a. konventionsflyktingar, skyddsbehövande, samt personer som invandrat under synnerligen ömmande omständigheter. Personer som kommit till Sverige genom familjeanknytning inbegriper anhöriga till personer som invandrat med såväl arbetsmarknads- som flyktingskäl, samt även adoptivbarn och övriga anhöriga. Statistiken visar förstagångstillstånd och avser således inte de uppehållstillstånd som förlängs.

Gör så här: Markera ett årtal på valfri kurva över de olika typerna av beviljade tillstånd. 

Källa: Migrationsverket och SCB