Diagrammet visar destinationsländer för utvandrade personer från Sverige i storleksordning under perioden 2000-2018 samt hur många som flyttade till respektive land.

Kategorin "Okänt land” är stor, vilket beror på att många personer inte uppger vilket land de ska utvandra till eller inte avregistrerar sig vid flytt utomlands. För att bli registrerad som utvandrare ska man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år.

Gör så här: Välj vilket år du vill visa i rutan längst upp till höger och statistiken fördelat efter kön i rutan längst upp till vänster. Cirklarna blir större och mindre beroende på det totala antalet utvandrade personer till respektive land det valda årtalet.

Källa: SCB