Det övre diagrammet visar utvecklingen av den disponibla inkomsten för personer (20-64 år) i Sverige fördelat på födelseregion. Inkomsten är omräknad från prisbasbeloppet, vilket innebär att den inte är inflationsrensad. Diagrammet nederst visar utvecklingen av den disponibla inkomsten för personer (20-64 år)  fördelat på vistelsetid i Sverige.

Gör så här: Välj mellan att visa den genomsnittliga disponibla inkomsten (medelvärdet för hela populationen) eller medianvärdet för den disponibla inkomsten (det mittersta värdet för hela populationen) i rutan till vänster. För markören över linjerna för detaljerad information.

Källa: SCB