Kartan visar hur många flyktingar som bor i respektive mottagarland, eller antalet personer från ett visst land som har flyktingstatus i ett annat land, vid ett specifikt årtal.

Flyktingar definieras enligt UNHCR som individer som antingen erhåller uppehållstillstånd i enlighet med 1951 års flyktingkonvention; enligt 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning; personer som erhåller skydd enligt 1969 års OAU-konvention om skydd av flyktingar; personer som fått olika typer av komplementärt skydd; eller personer som fått tillfälligt skydd. Sedan 2007 inkluderas även personer som befinner sig i en flyktingliknande situation utanför sitt eget land. Definitionen inkluderar således inte asylsökande, flyktingar inom ett land (s.k. IDP), flyktingar som har återvänt, statslösa personer eller andra grupper i behov av skydd. Se även FN:s definition av flykting samt övriga kategorier under UNHCR:s ansvar enligt länken nedan. UNHCR uppdaterar data retroaktivt vilket innebär att statistiken som presenteras nedan kan skilja sig från aktuell statistik i UNHCR:s databas.

Gör så här: I rutorna ovanför kartan, välj om du vill visa personer med flyktingstatus i ett mottagarland eller från ett visst land, samt land och år. För markören över ett land på kartan för att visa detaljerad information om landet det valda året. Zooma på kartan i rutan till vänster.

Källa: UNHCR: Refugee Data Finder 
UNHCR: Källor, metoder, dataöverväganden