Kartan visar hur många flyktingar som bor i respektive mottagarland vid ett valt årtal under perioden 1991-2018.

Flyktingar definieras enligt UNHCR som individer som antingen erhåller uppehållstillstånd i enlighet med 1951 års flyktingkonvention; enligt 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning; personer som erhåller skydd enligt 1969 års OAU-konvention om skydd av flyktingar; personer som fått olika typer av komplementärt skydd; eller personer som fått tillfälligt skydd. Sedan 2007 inkluderas även personer som befinner sig i en flyktingliknande situation utanför sitt eget land. Definitionen inkluderar således inte asylsökande, flyktingar inom ett land, flyktingar som har återvänt,
statslösa personer eller andra grupper i behov av skydd. Se även FN:s definition av flykting samt övriga kategorier under UNHCR:s ansvar enligt länken nedan. UNHCR uppdaterar data retroaktivt vilket innebär att statistiken som presenteras nedan kan skilja sig från aktuell statistik i UNHCR:s databas.

Gör så här: Välj år i rutan ovanför kartan. För markören över ett land på kartan för att få detaljerad information om landet det valda året. Kartans färgskala anger antalet flyktingar, där mörkare toner symboliserar ett större antal och ljusare ett mindre antal. Zooma på kartan i rutan till vänster.

Källa: UNHCR
Definition