Kartan visar antalet personer från ett visst land som har flyktingstatus i ett annat land vid ett specifikt årtal.

Flyktingar definieras enligt UNHCR som individer som antingen erhåller uppehållstillstånd i enlighet med 1951 års flyktingkonvention; enligt 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning; personer som erhåller skydd enligt 1969 års OAU-konvention om skydd av flyktingar; personer som fått olika typer av komplementärt skydd; eller personer som fått tillfälligt skydd. Sedan 2007 inkluderas även personer som befinner sig i en flyktingliknande situation utanför sitt eget land. Definitionen inkluderar således inte asylsökande, flyktingar inom ett land, flyktingar som har återvänt, statslösa personer eller andra grupper i behov av skydd. Se även FN:s definition av flykting samt övriga kategorier under UNHCR:s ansvar enligt länken nedan. UNHCR uppdaterar data retroaktivt vilket innebär att statistiken som presenteras nedan kan skilja sig från aktuell statistik i UNHCR:s databas.

Gör så här: Välj år i rutan ovanför kartan. För markören över ett land på kartan för att få detaljerad information om landet det valda året. Punktens storlek motsvarar antalet flyktingar. Zooma på kartan i rutan till vänster.

Källa: UNHCR
Definition