Kartan och diagrammet visar antalet internationella migranter som avlidit eller försvunnit i gränsrelaterade dödsfall runt om i världen. Siffrorna motsvarar dödsfall som inträffat antingen nära länders fysiska gränser eller under själva flytten till en internationell destination.

Antalet dödsfall inkluderar både bekräftade döda samt personer som saknas och tros vara döda. Antalet personer som saknas är ofta uppskattningar och statistiken utgör därför endast en utgångspunkt för det verkliga antalet dödsfall. Statistiken utesluter dödsfall som inträffar i ett destinationsland som kan vara indirekt kopplat till migrationspolitiken eller migrationsvillkoren, exempelvis de dödsfall som förekommer i fängelser, under utvisning eller tvångsutvisning eller på arbetsplatser. 

Gör så här: Välj år i rutan ovanför kartan. För markören över en punkt på kartan eller linjediagrammet för att få detaljerad information om det geografiska området det valda året. Punktens storlek anger antalet dödsfall. Zooma på kartan i rutan till vänster.

Källa: International Organization for Migration (IOM)
Definitioner och mätmetod