Figurerna visar fördelningen av internationella migranter i världen. Kartan visar detaljerad statistik för alla länder under ett visst år, medan diagrammet visar utvecklingen över tid av antalet internationella migranter.

Internationella migranter definieras som utrikes födda personer, eller som utländska medborgare, beroende på den definition enskilda länder använder sig av i sin befolkningsstatistik. Se ”Guide” för vidare definition av internationella migranter.

Gör så här: Kartan - Välj mätningssätt, kön och år ovanför kartan. För markören över ett valt land på kartan för att få detaljerad information om landet det valda året.
Diagrammet - Välj mätningssätt, världsdel(ar), region(er), länder och kön ovanför diagrammet. För markören över ett valt år på linjediagrammet för att få detaljerad information om landet det valda året. 

Källa: FN