Statistiken visar invandringen till Sverige och destinationsländer för utvandrade personer från Sverige i storleksordning. De största cirklarna i kartan eller längsta staplarna i stapeldiagrammet visar vanligaste in-/utflyttningsländer för respektive år.

För att bli registrerad som invandrare alternativt utvandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige alternativt bosätta sig utomlands i minst ett år.

Not: Kategorin "Okänt land” är stor för utflyttningsland, vilket beror på att många personer inte uppger vilket land de ska utvandra till eller inte avregistrerar sig vid flytt utomlands.

Gör så här: I diagrammet kan du välja kategori, land, kön och år i olika kombinationer.

Källa: SCB