Bilderna visar antalet utländska medborgare som beviljats uppehållstillstånd i alla Sveriges kommuner som flyktingar, skyddsbehövande, efter synnerligen ömmande omständigheter eller som anhöriga, och omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning. Kartan visar detaljerad statistik om nyanlända kommunmottagna och diagrammen visar antalet nyanlända som tagits emot i kommunen samt antalet nyanlända som tagits emot per 1000 invånare i kommunen.

Enbart nyanlända som beviljats uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar, skyddsbehövande, efter synnerligen ömmande omständigheter eller som anhöriga räknas som nyanländ kommunmottagen.

Gör så här: För markören över en prick på kartan och stapeln för att få detaljerad information om den valda kommunen.

Källa: Migrationsverket, SCB