Diagrammet visar Sveriges befolkningspyramid fördelat på ålderskategorier och kön. Statistiken för perioden 2017-2050 är baserad på SCB:s framskrivning av den förväntade ålderssammansättningen av befolkningen i Sverige.

Gör så här: Välj år och de åldersgrupper du vill jämföra ovanför diagrammet.

Källa: SCB