Diagrammet visar Sveriges befolkningsutveckling under perioden 1851-2018. Födelsetal och dödstal, in- och utvandringar samt den totala folkmängden redovisas.

Enbart folkbokförda personer ingår i diagrammet. För att bli folkbokförd i Sverige ska man ha för avsikt att stanna i minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare ska man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år samt anmäla detta till Skatteverket.

Gör så här: För markören över linjerna för att visa specifik statistik för varje årtal.

Källa: SCB