Diagrammen nedan visar befolkningsutvecklingen i riket. Linjediagrammet visar Sveriges befolkningsutveckling från 1851 och framåt. Födelse- och dödstal, in- och utvandrade samt den totala folkmängden redovisas. Enbart folkbokförda personer ingår i statistiken. För att bli folkbokförd i Sverige ska man ha för avsikt att stanna i minst ett år. Ska man bli registrerad som utvandrare ska man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år samt anmäla det till Skatteverket. Befolkningspyramiden visar Sveriges befolkning fördelat på ålderskategorier och kön. Statistiken för perioden 2021-2120 är baserad på SCB:s framskrivning av den förväntade ålderssammansättningen av befolkningen i Sverige.

Gör så här: Diagram Sveriges befolkningsutveckling: Välj att sortera efter kön eller totalt och för markören över linjerna för att visa specifik statistik för varje årtal. Här visas Sveriges totala folkmängd.
Gör så här: Diagram Befolkningspyramiden: Välj år och för markören över staplarna för exakta uppgifter.

Källa: SCB Befolkningsutvecklingen i riket och SCB Folkmängd, antal döda, invandrare, utvandrare och medelfolkmängd i Sverige