Tabellen och diagrammet nedan visar hur många som är anställda inom specifika yrkesgrupper uppdelat efter födelseregion, år och kön. År 2018 var exempelvis butikspersonal det vanligaste yrket för personer födda i Sverige, medan undersköterska var det vanligaste yrket för personer födda i Afrika och Asien.

Gör så här: Välj år, födelseregion, yrkeskategori och kön i rutorna nedan. För markören över tabellen och bubbeldiagrammet för mer detaljerad information.

Källa: SCB anställda 2001-2013  SCB anställda 2014-2018
SCB anställda 2019-2020