Kartan och diagrammen nedan visar procentandelen förvärvsarbetande samt öppet arbetslösa i Sveriges alla kommuner, uppdelat på inrikes- och utrikes födda samt kön. 

Gör så här: Välj om kartan och diagrammen ska visa skillnader i andelen förvärvsarbetande eller andelen öppet arbetslösa i rutan Arbetsmarknadsmått. Välj vilken grupp och kön som ska visas samt vilket år i rutorna nedan. För markören över en specifik kommun för att få detaljerad statistik.

I diagrammet Fokus på migrantgrupper representerar mörkare blå färg ett högre värde för arbetsmarknadsmåttet och mörkare grön färg ett lägre värde. Rutans storlek är också rörlig och en större ruta indikerar ett högre värde och en mindre ruta ett lägre värde.

Gör så här: För markören över en specifik ruta för att få detaljerad statistik om valt Arbetsmarknadsmått för en migrantgrupp i en vald kommun (rullisten till höger).

Källor: SCB arbetsmarknadsvariabler, Guide SCB definitioner, Guide SCB statistiken om integration