Diagrammet visar invandringen till Sverige i storleksordning. De största cirklarna visar vanligaste ursprungsland för respektive år.

För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige i minst ett år.

Gör så här: Välj vilket år du vill visa i rutan längst upp till höger och statistiken fördelat efter kön i rutan längst upp till vänster. Cirklarna blir större och mindre beroende på den totala invandringen från respektive land det valda årtalet.

Källa: SCB