Diagrammet visar antalet svenska hushåll som fick något slags ekonomiskt bistånd någon gång under ett givet år. Statistiken är uppdelad efter personerna i hushållets bakgrund.

Statistiken ska ge en samlad bild av omfattningen av ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt utbetald introduktionsersättning för flyktingar (1992:1068). Denna ersättning jämställs i statistiksammanhang med ekonomiskt bistånd och har redovisats i statistiken mellan 1993/1994 och 2011.

Gör så här: För markören över linjerna för detaljerad information.

Källa: Socialstyrelsen