Kartan och det vänstra diagrammet i visualiseringen nedan visar utbildningsnivå för utrikes födda personer i Sverige, fördelat efter invandringsår. Det högra diagrammet visar utbildningsnivån för inrikes födda personer i Sverige fördelat efter år och kön. Båda diagrammen avser personer mellan 16 - 74 år.

Not: Uppgifter om högsta utbildning för inrikes födda svenskar saknas för år 2019.