Kartan och det vänstra diagrammet nedan visar utbildningsnivå för utrikes födda personer i Sverige, fördelat efter ursprungsland, invandringsår och kön. Det högra diagrammet visar utbildningsnivån för inrikes födda personer i Sverige fördelat efter år och kön. Båda diagrammen avser personer mellan 16 - 74 år. Antalet personer från respektive ursprungsland som inte uppgett utbildningsnivå redovisas som en not i den detaljerade information som visas när markören förs över karta och diagram.

Gör så här: Välj invandringsår, ursprungsland (det går också att välja landet i själva kartan) och kön ovanför figurerna. För markören över ett valt land på kartan eller staplarna i diagrammen för att få detaljera information om utbildningsnivån inom populationen utifrån valda kriterier.

Källa: SCB: Invandrar efter utbildningsnivå och utflyttningsland
SCB: Befolkning efter utbildningsnivå