Diagrammet visar utbildningsnivån för de personer som har invandrat till och utvandrat från Sverige. Endast folkbokförda personer i åldern 14-74 ingår. För att bli folkbokförd som in- respektive utvandrare ska personen ha för avsikt att stanna i det nya landet under minst ett år. Som utbildning räknas den senaste registrerade utbildningen i Sverige eller utländsk utbildning som har blivit rapporterad till SCB. Utbildningsklassificeringen är gjord utifrån nomenklaturen SUN2000.

Gör så här: Välj mellan att visa invandrade eller utvandrade och olika utbildningsnivåer, ålder samt kön ovanför diagrammet. 

Källa: SCB