Bilderna visar den utrikes födda befolkningen i Sveriges kommuner under perioden 2001-2018. Kartan visar detaljerad befolkningsstatistik för valda kommuner och diagrammen visar antalet utrikes födda personer i kommunen samt hur stor andel av kommunens befolkning som är utrikes födda (%).

Enbart personer som folkbokförs räknas som utrikes födda personer. För att bli folkbokförd ska personen ha för avsikt att stanna i Sverige under minst ett år.

Gör så här: Välj de kommuner du vill jämföra i rutan ovanför diagrammen. För markören över en prick på kartan för att få detaljerad information om den valda kommunen. Välj vilket år du vill visa ovanför kartan.

Källa: SCB