Bilderna visar den utrikes födda befolkningen i Sveriges kommuner. Kartan visar detaljerad befolkningsstatistik för valda kommuner och diagrammen visar antalet utrikes födda personer i kommunen samt hur stor andel av kommunens befolkning som är utrikes födda (%).

Enbart personer som folkbokförs räknas som utrikes födda personer. För att bli folkbokförd ska personen ha för avsikt att stanna i Sverige under minst ett år.

Gör så här: Välj de kommuner du vill jämföra i rutan ovanför diagrammen. För markören över en prick på kartan eller linjediagrammen för att få detaljerad information om den valda kommunen. Välj vilket år och mätningssätt du vill visa på kartan.

Källa: SCB