Kartan visar varifrån i världen den utrikes födda befolkningen i Sverige kommer och hur många som är medborgare i ett annat land. Enbart personer som folkbokförs räknas som utrikes födda personer. För att bli folkbokförd ska personen ha för avsikt att stanna i Sverige under minst ett år. Statistiken är oberoende av om personerna är svenska medborgare.

Gör så här: Välj mellan födelseland och medborgarskap samt vilka länder och år du vill se på kartan eller i stapeldiagrammet. För markören över cirklarna eller staplarna för ett valt land för att få detaljerad information.

Källa: SCB födelseland och SCB medborgarskap