Diagrammen visar valdeltagande bland svenska medborgare fördelat efter födelseregion och valår. Diagrammen överst visar resultaten för deltagande i riksdagsvalen och diagrammen nederst visar resultaten för deltagande i EU-valet. Om man exempelvis följer linjen för personer födda i Sverige ser man att det var 90,5% av de röstberättigade som röstade i riksdagsvalet 2018. På stapeldiagrammet till höger ser man att i de senaste fem valen deltog i genomsnitt 86,7% av alla personer födda i Sverige.

Gör så här: Välj mellan riksdagsval och Europaparlamentsval samt vilka variabler du vill visa i diagrammet. För markören över linjerna eller staplarna för detaljerad information.

Källa: SCB Riksdagsval, SCB EU-val