Caroline Tovatt deltog i P1 Morgon för att berätta vad forskningen visar när det gäller människosmuggling och människohandel. I samtalet deltar även Ekots tidigare Kinakorrespondent Hanna Sahlberg. Tillsammans pratar de om människosmuggling och människohandel med anledning av de 39 människor från Kina som hittades i en lastbilscontainer utanför London.