Caroline Tovatt deltog i P1 Morgon för att berätta vad forskningen visar när det gäller människosmuggling och människohandel.

Delmi har publicerat flera rapporter samt en fristående Policy Briefs i ämnet:

Från Afrikas horn till Sverige: Smuggling, informella nätverk och diasporans engagemang (2019:2),

Människohandel och människosmuggling i migrationskontext: Utmaningar och lärdomar (2018:7),

Irreguljär migration och Europas gränskontroller (2016:3),

Valet och vägen (2015:8).

Se även FN-organet UNDCs information.