Publicering av Delmi Policy Brief Suicidialt beteende och vård (2019:9) sker i samband med seminariet "Migration och psykisk hälsa" den 12 november 2019 på World Trade Center. Delmi och Vetenskapsrådet startar därmed en gemensam seminarieserie "Samtal om migration och integration –forskare möter praktiker”.   

Foto från Delmi.