Joakim Palme och Henrik Malm Lindberg, Delmi: "Från politiskt håll sägs återvändandefrågorna vara viktiga, men resurser och stöd ges inte. Regelverket måste bli mycket tydligare. Asylsystemets legitimitet utmanas av att betydligt färre än hälften återvänder självmant efter ett avslagsbesked" står det i debattartikeln som publicerades när rapporten släpptes. I samband med att den första debattartikeln publicerades, blev rapportförfattaren Henrik Malm Lindberg intervjuad i Sverige Radio. Rapporten fick även internationellt genomslag då rapportförfattaren blev intervjuad i tidningen Forbes: Sweden has a problem sending asylum seekers back.

"Det finns mycket att vinna på om politiken blir mer konsekvent och konsistent."

Från Joakim Palme och Henrik Malm Lindbergs slutreplik i DN Debatt (13/2).

Rapporten och debattartiklarna har fått stort genomslag i media. Rapporten är den mest omnämnda Delmi-rapporten 2020 och den tredje mest omnämnda sedan Delmis start 2014. Läs mer om återvändandefrågan i fliken, Projektet i media.

Bild från Delmi.