Seminariet modererades av Ann-Louise Rönestål Ek och där det diskuterades hur ansvarsfördelningen ser ut mellan olika aktörer, vilka hinder som finns för en lyckad implementering och varför skillnaden mellan mål och utfall är så pass stor. Rapportens resultat lyftes från olika perspektiv och Polismyndigheten, Migrationsverket och Amnestys ståndpunkter uttrycktes för att få en bredare förståelse för återvändandeområdet i Sverige. I frågestunden yttrade sig bland andra riksdagsledamöterna Maria Malmer Stenergaard (M) och Rasmus Ling (Mp) samt Röda Korsets senior migration advisor Alexandra Segenstedt.

Medverkande

Henrik Malm Lindberg, Rapportförfattare och utredningssekreterare, Delmi.

Lars Westbratt, Statssekreterare, Justitiedepartementet.

Per Löwenberg, Gruppchef, Nationella Gränspolissektionen.

Madelaine Seidlitz, Senior legal adviser, Amnesty.

Sverker Spaak, Enhetschef för utvecklingsanalys, Migrationsverket.

Moderator: Ann-Louise Rönestål Ek, Journalist.

Foto från Delmi.