Det är den sjunde delen i samtalsserien ”Sveriges framtida migrationspolitik-med anledning av den parlamentariska kommittén” som går att se på Fores Youtube-kanal. Syftet är att bistå den nämnda kommittén med bättre beslutsunderlag.

Moderatorn, Therese Lindström, inledde samtalet med att uttrycka att återvändande tycks vara en prioriterad fråga för regeringen och viktigt för ett hållbart migrationssystem. Henrik Malm Lindberg diskuterade sedan de tre identifierade målen med återvändandepolitiken; effektivitet, humanitet och rättssäkerhet. Han poängterade att det finns mål som etableras inom migrationspolitiken som inte har med återvändande att göra men som ändå påverkar återvändandepolitiken och skapar målkonflikter. ”Politiken måste fortsätta vara konsekvent, konsistent och orka prioritera återvändandefrågorna” är hans medskick till den parlamentariska kommittén.

Medverkande

Patrik Engström, Chef för gränspolissektionen vid nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten.

Henrik Malm Lindberg, Utredningssekreterare och projektledare för De som inte får stanna: Att implementera återvändandepolitik (2020:1), Delmi.

Kristina Rännar, Processledare inom återvändande, Migrationsverket.

Tommi Teljosou, Revisionsdirektör för Riksrevisionen och projektledare för myndighetens granskning av återvändande Återvändandeverksamheten – resultat, kostnader och effektivitet (RiR 2020:7).

Moderator: Therese Lindström, Chef för Fores program Migration och integration.

Bild från Delmi.