Plattformen innehåller ett lager av källor med exempel på litteratur inom återvändande- och återintegrationsfältet. Den engelska översättningen av Delmi-rapporten 2020:1 har blivit publicerad på denna hemsida som ska bidra till att göra frågor om återvändande och återintegration mer tillgängliga för beslutsfattare, journalister och allmänhet.

"Återvändandefrågan har sedan en tid tillbaka stått högt på agendan i den offentliga debatten, ett resultat av de senaste par årens ökning av asylansökningar. Trots detta har det producerats relativt lite forskning på området, och få akademiska studier har undersökt frågan om återvändande utifrån ett policyperspektiv eller med ett implementeringsfokus."

Ett utdrag från Delmi-rapportens abstract.

För att lära dig mer om detta ämne, se exempel på studier som har delats på Delmis projektsida, Forskning och kunskap.

Foto av Hermann Traub från Pixabay.