Målet med projektet är att öka kompetens och samverkan inom återvändandeområdet genom att fokusera på 1) kompetens hos de som möter barn som inte beviljats uppehållstillstånd och 2) samordning mellan berörda aktörer och olika processer.

Delmis projektgrupp inom Återvändande och återintegration deltog vid slutkonferensen om ensamkommande barn i asyl- och återvändandeprocess som hölls den 24 september på Elite Palace Hotel i Stockholm. Precis som i projektet ”Barnets bästa vid återvändande”, så undersöker Delmi stöd från och samverkan mellan de aktörer som bland annat möter ensamkommande barn och ungdomar i återvändande-och återintegreringsprocessen. Strömsunds arbete med ensamkommande barn lyfts även i Delmi-rapport 2020:1. Rapporten är baserad på en kvalitativ studie där Elisabeth Lindholm, projektledare för ”Barnets bästa vid återvändande”, medverkat.

”Vi blev informerade om Strömsundsmodellen som ett exempel på ett lyckat fall där man på kommunal nivå hade gjort något innovativt. Det kontrasterade mot flera utsagor från olika informanter i undersökningen som ansåg att det fanns stora problem med samverkan mellan olika aktörer samt stora svårigheter i att engagera kommunala förvaltningar i återvändandearbetet.”

Från Strömsunds kommuns intervju med Henrik Malm Lindberg i samband med rapportlanseringen av Delmi-rapport 2020:1 i februari 2020.

Henrik Malm Lindberg, projektledare och vetenskaplig ledare för Delmis återvändandestudier, höll även i ett föredrag under slutkonferensen där han presenterade rapporten De som inte får stanna: Att implementera återvändandepolitik. Han poängterade att återvändandestudier är viktiga men svåra och politiskt känsliga frågor och att det just därför bör beforskas – för att kunskap saknas på området.

I december släpps rapporten kring hela arbetet med projektet ”Barnets bästa vid återvändande”. Delmis rapport beräknas publiceras första halvåret 2021.

Foto från Strömsunds kommun.